หัวหน้าส่วนราชการ

นายธราธาร ทาระศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 093-0853398

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางเกษราภรณ์ บำรุงแสง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธราธาร ทาระศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นนางธนยพร ประสพสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ