สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสาร์ ธรรมอาดูล

ประธานสภา

นางนุ่มนวล สิมาวัน

รองประธานสภา

นายสงกรานต์ อินชู

เลขานุการสภา

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมาน ใจภักดี

ส.อบต. ม.1

นายสาคร พรมเภา

ส.อบต. ม.2

นายเสาร์ ธรรมอาดูล

ส.อบต. ม.3

นางนุ่มนวล สิมาวัน

ส.อบต. ม.4

นายสิทธิพงษ์ พรมยม

ส.อบต. ม.5

นายบุญมา คำมาโฮม

ส.อบต. ม.6

นางทองสวน แก้วคำกอง

ส.อบต. ม.7

นายสงกรานต์ อินชู

ส.อบต. ม.8

นางรัตนี สิมาวัน

ส.อบต. ม.9

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ