การจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2565 15:10

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ  2566  ภายในเขตพื้นที่  อบต.ขามป้อม  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน  ทั้งนี้  อบต.ขามป้อม  ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จ  ครบทั้ง  9  หมู่บ้าน  ระหว่างวันที่  14 - 18  ตุลาคม  2565

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ