โครงการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันอังคาร, 27 ธันวาคม 2565 14:05

องคืการบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ได้จัดทำโครงการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2566  ณ  บริเวณที่ทำการตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ