โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564 15:07

องคืการบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ  วัดโนนแคน  ตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ