ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

       องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 9 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอสำโรง ได้รับการยกฐานะ จากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา.

       องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ตั้งอยู่ที่ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจาก ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 23 กิโลเมตร.

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ